adafdaf
Ne Yapar?Turist rehberi, Türkiye'nin kültürel, tarihi, doğal, sosyal ve benzeri değerleri hakkında geniş ve detaylı bilgiye sahip olan ve bu değerleri yerli ve yabancı turistlere gezdirerek tanıtan kişidir.Seyahat acentaları tarafından düzenlenen tur ve gezi programlarını turistlere sunulduğu şekilde yürütülmesini sağlamak (konaklama yeri ve araç gibi tüm operasyon öncesi ve sonrası işlemlerinin denetlenmesi), turistlerin seyahatleri boyunca karşılaştıkları sorunlarla ilgilenip çözüme kavuşturmak, müze veya ören yerlerinde gruplara rehberlik etmek, gezilerinden önce tercih ettikleri dile göre yabancı turistlere rehberlik etmek turist rehberinin görevleri arasındadır.Nasıl Olunur?Turist Rehberi olabilmek için meslek yüksekokullarının ya da üniversitelerin Turizm/Turist Rehberliği Programında okuyarak ön lisans veya lisans seviyesinde eğitim almak gereklidir. Ardından yabancı dil yeterliliklerini de belgeledikten ve TUREB Türkiye Gezisini tamamladıktan sonra, Kültür Bakanlığı tarafından yetkilendirilen adaylar Ruhsatname alarak profesyonel turist rehberleri olurlar.Çalışma Alanları/OrtamıTurist rehberlerinin çalışma alanları müze, kilise, ören yerleri, sit alanları, antik yerleşkeler ve kamp merkezleri gibi yerlerdir. Tur Lideri olarak yerli grupların başında yurtdışına seyahat ederler. Sürekli seyahat halinde olduklarından çalışma zamanları esnektir.Kimler Yapabilir?Hem kendi anadilini hem de en az bir yabancı dili çok iyi konuşabilen, sanat, tarih, genel kültür açışından bilgili ve sürekli kendini geliştiren, nazik, güvenilir, iletişim becerileri kuvvetli, gezmeyi seven, bir grubun sorumluluğunu üstlenebilecek, problem çözme yeteneklerine, cesaret ve disipline sahip olan kişiler.Geleceği“Türkiye Turizm Stratejisi 2023” eylem planında ülkemizin doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi değerlerini kullanarak ve turizm alternatiflerini geliştirerek turizmden alınan payın artırılması hedeflenmiştir. Ayrıca bu meslekte yabancı dil en önemli unsuru oluşturmaktadır. Günümüzde İngilizce, Almanca, Fransızca gibi yaygın olarak kullanılan dillerde çok sayıda rehber bulmak mümkündür. Fakat Japonca, Rusça, Farsça, Arapça gibi dillerde turist rehberi sayısı az olduğundan günümüzde bu dilleri bilen turist rehberlerine ihtiyaç duyulmaktadır ve gelecekte çok daha farklı dillerde de ihtiyaç duyulacaktır.