Doğru mesleği ararken karşınıza çıkabilecek engellerden yılmayın!

Bir çok kişi “Eğer zaman, eğitim, para vb. engeller olmasaydı ne tür bir iş yapmayı tercih ederdiniz?” sorusunu tereddütsüz yanıtlar… Bir başka deyişle birçok kişi, içten içe hayatta ne yapmak istediklerini bilirler ancak önlerine çıkan engellerden yılıp doğru kararı veremezler.

Akla gelen ilk engeller, vakit, aile, para ve sorumluluklar gibi somut engellerdir. Ancak önümüzdeki asıl engel insanların kendi kendilerine koydukları engellerdir.

Kişiler bu içsel engelleri ortadan kaldırdıklarında önlerine çıkan somut engelleri aşmaya daha istekli olurlar.Maslow bu korkuyu şöyle açıklıyor:  “Olabileceğimiz en iyi halimizden (ve en kötü halimizden) korkarız. En kusursuz olduğumuz anlarda, en kusursuz koşullar altında, büyük cesaret gösterdiğimiz anlarda bir an için gördüğümüz şeyden çekiniriz. Böyle anlarda çok keyif almak ve heyecanlanmakla birlikte, bir yandan bu olasılıklar karşısında titrer, ve korku duyarız.”

Mesleğinizi seçerken üstüne gitmeniz gereken korkular var. Bu korkuları yenin sizi çağıran mesleğe yönelin:

  • Bilinmeyenden, değişimden korkmayın!
  • Size tanıdık gelmeyen ortamlardan korkmayın!
  • Dalga geçilmekten, dışlanmaktan korkmayın!
  • Sorumluluk almaktan korkmayın!
  • Başarısızlıktan korkmayın!

Büyük işlere girmekten korkmayın!